Kağıdın Zamandaki Yolculuğu
konyakagit

İnsanoğlu M.Ö. 4000 yılında eski Mısırlılar kağıt benzeri ilk maddeyi bulmuşlardır (papirüs). M.S. 105 yılında bildiğimiz haliyle kağıt Çinli Ts’ai Lun tarafından bulunmuştur. Kağıdın icadı o zaman Çinlileri en gelişmiş kültür yaptı.

M.S. 1700’lü yıllara kadar kağıt, eski elbiselerden ve bez parçalarından yapılıyordu. Bugün kullandığımız anlamda kağıdı 1700’lü yılların başında Fransız Rene Antoine Ferchault de Reaumur kağıdın odundan da yapılabileceğini öne sürdü.

Fransız bilim adamı ormanda gezerken bir yaban arısı kovanı görüp, kovanın kağıttan yapıldığını anlayınca arıları incelemeye başlar. Yaban arıları ince dalları ve çürümüş kütükleri kemirir gibi ağızlarına alıyorlar, burada mide sıvıları ve salyaları ile karıştırıyorlar ve kovanlarını yapmada kullanıyorlardı. Reaumur arıların sindirim sistemini inceleyerek, kağıdın yapımında kullanılan kimyasalları da bularak 1719 yılında buluşunu Fransız Kraliyet Akademisi’ne sundu.

konyakagit
Kojenerasyon

Düşük yakıt tüketimi ve verimli çalışma prensibi ile yüksek enerji verimliliği sağlayan tesisimiz elektrik ve buhar ihtiyacını katı yakıtlar yerine emisyon değeri daha düşük olan doğalgazla çalışan 5.5 MWh (megawatt)’lık kojenerasyon tesisinden karşılamaktadır.

Kalite, FSC ®-CoC, Çevre Politikası

- Müşteri memnuniyetini ilke edinerek ürünlerimizin kalitesiyle tercih edilen olmak.
- Yönetim sistemlerimizi tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak, denetlemek, sürekli iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.
- Çevre kirliliğine neden olabilecek etkileri kaynağında azaltmak, geri kazanmak ve nihai bertarafını sağlamak.
- Yönetim sistemleri ile ilgili onaylanmiş ulusal kanun/yönetmelik, uluslararası yasal düzenlemeler ve diğer idari yükümlülüklere uymak,
- Yönetim sistemleri hedeflerimize ulaşmak için çalışanlara bireysel sorumluluk ve eğitimler vermek.
- Çevre kaynaklarını tasarruflu kullanarak sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak.
- Acil durum ve kazalarda çevresel zararlara karşı önlem alınıp oluşacak zararları en aza indirmek.
- Yönetim sistemleri politikamız hakkında müşterilerimize tedarikçilerimize ve ilgili taraflara bilgi vererek insana ve çevreye saygılı, doğayı koruyan bir anlayışla çalışmak.
- İklim değişikliği başta olmak üzere Yönetim sitemleri ile ilgili onaylanmış ulusal kanun/yönetmelik, uluslar arası yasal düzenlemeler ve diğer idari yükümlülüklere uymak.Konya Kağıt San.Tic.A.Ş.
Kalite Yönetim Sistemi 9001:2015
Çevre Yönetim Sistemi 14001:2015
İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi 45001:2018
Enerji Yönetim Sistemi 50001:2018
FSC ® (Forest Stewardship Council ® ) FSC-C109284
belgelerine sahiptir.

konyakagit
konyakagit
Konya Kağıt A.Ş. Enerji Politikası

➢ Yüksek güçlü enerji tüketim noktalarından başlayarak, yapılacak iyileştirmelerle enerji verimliliğimizi sürekli arttırmak,
➢ Belirlenmiş amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi, eğitim ve kaynağı sağlamak,
➢ Yürürlülükteki enerji mevzuatına uymak ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
➢ Enerji tüketimimizi, çalışma ve üretim kapasitemizle uygun halde tutmak ve düşürmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, açığa çıkan yan ürün gazlarından ve atık ısılardan en üst düzeyde yararlanarak karbon emisyonumuzu düşürmek,
➢ Üretim süreci boyunca enerji verimliliği yüksek ürün kullanmayı ön planda tutmak,
➢ Yeşil enerji kaynaklarına öncelik vermek suretiyle kaynak çeşitliliğini artırmak,
➢ Tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve tedarikçilerimizin enerji verimliliği konusundaki farkındalığını artırmak.

Konya Kağıt A.Ş. İSG Politikası;

• Çalışanlarımızı mesleki tehlikelerden koruma, gerekli önleme ve eğitim faaliyetlerinde bulunarak çalışanlarımızın ruh ve beden sağlıklarının korunmasını sağlayacağımızı;
• Sıfır iş kazası ve sıfır iş gücü kaybı hedefine ulaşacağımızı,
• İş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit etmek ve bunları azaltıcı yönde gerekli tedbirleri alacağımızı,
• İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak, yaşam tarzı haline getirmek, bu kültürü oluştururken tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın katılımını sağlayacağımızı,
Bu doğrultu da; İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal yükümlülükleri, ilgili standartları ve şartları karşılamayı beyan ve taahhüt ederiz.

konyakagit
KONYA KAĞIT AİLESİ OLARAK;

Uluslar ve uluslararası yasal mevzuatlar doğrultusunda sürdürülebilir bir yaşam için; İleri teknolojiyi kullanarak, çevre yönetim sistemi dahilinde ürünlerimizi üretmekteyiz. İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için; Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanıp, ürünlerimizin bir yaşam döngüsünü oluşturduk. "Selüloz → Fabrika → Ürün → Sevkiyat → Müşteri → Atık → Geri Dönüşüm" Adımları olarak ürünlerimizin yaşam döngüsünü belirledik.

Sürdürülebilir Kalkınma İçin
KÜRESEL AMAÇLAR